performanceadvies.nl checklist

Try to resize the window!

Kolom 1 / breed This part will occupy 12 columns on a small screen, 4 on a medium screen, and 3 on a large screen.

Om de performance van een website te verbeteren kun je:
1. het aantal HTTP verzoeken / requests minimalizeren
1a.hoe minder objecten (plaatjes, css, javascript files, hoe beter)
1b.houd een maximum van 30 a 40 objecten aan.
2. optimalizeer en toon foto's en plaatjes correct (verkleinen en width en height opgeven)
   Voor fotos geldt een richtlijn van maximaal 100 KB per foto.
   Liefst kleiner dan 60 KB.
   Fotos niet in volle grootte inladen en in de browser met width en height tags verkleinen
3. minimalizeer het aantal en de grootte van HTML, CSS, en Javascript bestanden
4. gebruik een CDN = Content Delivery Network
5. Gzip en comprimeer componenten
6. vroeger werden plaatjes en navigatie buttons opgeknipt in 2 of 4 objecten.
    Dit is tegenwoordiger minder efficient.
7. gebruik jpg voor foto's en png voor andere plaatjes en logo's
  Png is vaak scherper en helderder voor logo's en schermbeeldingen dan jpg.

Kolom 2 / smal This part will occupy 12 columns on a small screen, 8 on a medium screen, and 9 on a large screen.

Performance advies checklist:

Zorg dat plaatjes en fotos niet te groot zijn, maximaal 100 KB.
Laad deze foto en plaatje vanaf je eigen server.

Vermijd extern geladen scripts zo veel mogelijk.

Gebruik een snelle hosting provider zoals profhost.

This part will occupy 12 columns on a small screen, 8 on a medium screen, and 9 on a large screen.

performanceadvies.nl